| 
  • This workspace has been inactive for over 11 months, and is scheduled to be reclaimed. Make an edit or click here to mark it as active.
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

FrontPage

This version was saved 14 years, 2 months ago View current version     Page history
Saved by Mare
on May 2, 2008 at 7:56:07 am
 

 

  Harmikate üritused kevad-suvel

 

 Ajakohastatud õppemeetodid.pps 

 Õpetaja eneseanalüüs.pps 

 Enesekehtestamine.pps 

 õpetaja eportfoolio.pps 

 IKT arengukava koostamise juhend.pps 

 

SIIT LEIAD, kuidas vormistada õpetaja õppeaasta töökokkuvõtet:

Õpetaja õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamise vorm.doc

Tingimuste loomine õpilase arenguks ja arengu toetamine.doc

          Juhend õppeedukuse analüüsi tegemiseks.doc             

Õppekavaarendus ja õppe-kasvatusprotsessi planeerimine.doc

Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid.doc

Väärtused ja eetika.doc

Koostöö huvigruppidega.doc

Õpetaja enesehindamine.doc

 

NB! Õpetaja, testi ennast!

 

Aasta õpetaja

Ainetunni analüüs

Hea sõbra meelespea

Hea õpetaja kriteeriumid

Hea õpetaja meelespea

Koolirahu leping

Kuidas saada edukaks

Kuidas saavutada lapse poolehoid? Käsiraamat õpetajale, nõustajale, koolijuhile, lapsevanemale

Kvalifikatsiooninõuded vanemõpetajale 

Liitklass

10 nippi õpetajale

10 nippi tööks liitklassiga

Mida ei tohiks õpetajad teha  Õpilaste arvamus

Mida võiksid õpetajad teha    Õpilaste arvamus

 Nõuded vihikule 

Sisehindamine        Kes? Mida? Kuidas? Millal? Hindamise väljund

Suhete keskkond

Tarkus tuleb kogemusest Nõuandeid õpetajale tulemaks toime igapäevatööga

Tunnikava

Tunni töörahu reeglid

Töö kontseptsioon

Õpetaja atesteerimine

 Õpetaja eeskujumudel.pdf

Õpetaja eetikakoodeks

 Õpetaja kutseoskused.pdf 

 Õpetaja pädevused.pdf

Õpetaja töö hindamine.pdf

Õpetaja- õpilane

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.